Keramika a porcelán


Bašková Štěpánka

      

Bambasovi

    

Bratršovský Emil

    

Čejková Darja
keramické plastiky

     

Čermáková Hana


 

Čermák Stanislav
 

     

 

DUKE ateliér


    

 

Dudycha Jiří
keramické plastiky

       

 

Ďurčová Eva

 

 

Hlušičková Helena
keramika

 

 

Holéciová Ivana

Holéciová Ivana: figura   

 

Charwotová Lenka
 

    

Jirušová Jana
keramika

     

 

Klimeš Lubomír
 

Košnářová Jarmila

 

 

Kováříková Ludmila


    

 

Linhartová

  
 

 

Martinec Stanislav
keramické plastiky
 

    

Motlíkovi Zuzana a Ondřej
porcelán
 

  Němčeková Milada


 

Nožička Karel


    

Oršulíková Stanislava

     

 

Oršulík Karel

 

Plíhal Michal

keramika

 

 

Pošva Jiří
      

Potůčková Naděžda

 

Přibylová Markéta

 

 

 

Sajvera Tomáš
keramika
 

    

Samohelová Helena
keramické plastiky
 

    

Stejskal Pavel
      

Šedina Roman
 

Špora Michal


    

 
Šotová Jitka

    

 

Terš Ivan

porcelán

 

Trbušková Eva