aktuality - provozní doba CTK  o nás napsala umělci v naší galerii archiv výstav služby
virtuální procházka galerií galerie Barbara ateliér DUKE kontakt o galerii

E-shop / katalog  
aktuální nabídka AD Galerie Praha a Galerie Barbara Hradec Králové

p
ři osobním odběru v galerii: 1. neplatíte dopravu      
                                                           2. neplatíte p
řepravní balné      

                                


pro další zajímavosti a aktuality sledujte


Všem příznivcům naší galerie děkujeme za přízeň v roce 2018 a do nadcházejícího roku přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky k sobě navzájem i lásky k výtvarnému umění.


Plán výstav na rok 2019